• info@shellfishprotection.com

Partners

De ontwikkeling en introductie van de Oesterboorderkor is naar het idee en onder octrooi van Nico Boertjes gerealiseerd.

Deze ontwikkeling is mogelijk geweest door de inzet van de volgende partijen:

 

 

Oesterboorder onderzoek HZ